Primăria Comunei Caţa județul Brașov

22.02.2016 -Reabilitare si reconstruire ziduri de piatra/parapet beton in satul Palos,com.Cata,jud.Brasov

Cerere de ofertă

  Comuna Cața, cu sediul str. Principala, nr. 223, com. Caţa, judeţul Braşov, cod poştal 507040, tel/fax: 0268248533/0268248563, invită ofertanţii să depună ofertă pentru lucrarea de "Reabilitare si reconstruire ziduri de piatra/parapet beton in satul Palos,com.Cata,jud.Brasov”

  1. Modalitatea de achiziţie publică : Cumpărarea direct

  2. Tipul contractului : Contract de lucrări(manopera)

3.Criteriul de atribuire : preţul cel mai scăzut

4.Valoarea estimate 25.000 lei fără TVA, echivalent a 5.583 euro fără TVA, la cursul BNR din 22.02.2016, 1 euro = 4.4773 lei

5.Durata contractului : 2 luni

6.Descrierea obiectului contractului:

Nr.crt

Capitol de lucrari

UM

Cantitate

1.

Sapaturi mecanice cu excavatorul pe pneuri- pentru sapaturi in terenuri foarte coezive sau cu infiltratii de apa

mc

219.92 mc

2.

Demolare beton armat vechi,din fundatii,pereti,stalpi,placi cu mijloace mecanice

mc

7.20 mc

3.

Cofraje pentru beton in elevatie din panouri refolosite din scandura la ziduri drepte inclusiv sprijinirile

mp

144.92 mc

4.

Montare bara cu bara a armaturilor gata fasonate din otel-beton,avand diamentrul de pana la 28 mm inclusiv montarea in fundatii si radierile constructiilor hidrotehnice(baraje,prize,ziduri de sprijin)

t

2.33 t

5.

Turnare beton armat in fundatii,ziduri drepte

mc

52.50 mc

6.

Umplutura de pamant in strat orizontal 20-30 cm,udate si batute cu maiul de mana inclusiv imprastiatul

mc

219.92 mc

7.

Desfacere tencuieli inclusiv curatarea fetelor zidarie/beton

mp

7.68 mp

8.

Reparatii tencuieli exterior driscuite pe zid de caramida sau beton de 2.5 cm grosime

mp

7.68 mp

9.

Rostuit prin tencuit ziduri piatra bruta,mortar de tip M100

mp

20.61 mp

10.

Vopsire manuala cu pensula a tevilor metalice

ml

166.83 ml

11.

Vopsirea parapetilor din beton

mp

153.28 mp

12.

Curatirea manuala a santurilor de noroi,pamant si iarba

m

191.69 m

13.

Daramare cu mijloace mecanizate ziduri de piatra zidite cu mortar/ciment sub nivelul solului

mc

66.76 mc

14.

Zidarie din piatra cu mortar/ciment marca 100 in elevatii ziduri bolti cu H<2 m piatra bruta,roca sedentara

mc

41.31 mc

15.

Montat confectii metalice diverse(gata confectionate) inglobate total sau partial in beton/zidarie

kg

6.00 lei

 

 

 

*Materialele necesare lucrarii vor fi asigurate de beneficiarul Comuna Cata.

 

7. Data limită de depunere a ofertelor 07.03.2016. ora 10.00

8.Cod CPV : 45453000-7 (lucrari de reparatii generale si renovare) 

  1. Adresa la care se transmit ofertele : Primăria Comunei Caţa, str. Principală, nr. 223, loc Caţa, jud. Braşov, cod postal 507040, tel/fax: 0268 248 533/ 0268 248 563

10.Limba de redactare a ofertei : Română

11. Moneda în care se transmite oferta de preţ: lei

12. Oferta va trebui să cuprindă şi:

  • Informaţii generale ale ofertantului;
  • DECLARAŢIE privind neîncadrarea în prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
  • DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile menţionate la art.180 din OUG 34/2006
  • DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Modelul declaraţiilor se gasesc pe situl: comunacata.ro compartiment: Acte şi Formulare