Primăria Comunei Caţa județul Brașov

Sprijinirea incluziunii copiilor romi prin îmbunătățirea condițiilor de educație din comuna Cața, cod proiect PNR005, finanțat prin FRDS

ACTIVITATE DE INFORMARE

- lansare proiect - 

Promotorul de proiect UAT COMUNA CAȚA, vă invită la activitatea de informare cu privire la lansarea proiectului ”Sprijinirea incluziunii copiilor romi prin îmbunătățirea condițiilor de eucație din comuna Cața” acțiune ce va avea loc în data de 26.08.2022, ora 11:00 în Sala de Consiliu a Primăriei Cața.

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 49.196,22 € oferit de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Grabturi SEE în cadrul Programului Dezvoltare locală, Schema de granturi mici INTERVENȚII PRIORITARE PENTRU COMUNITĂȚILE ROME, Operator de Program Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Perioada de implementare a proiectului este de 16 luni începând cu 01.08.2022