Primăria Caţa județul Brașov

Acte și formulare

  • Formularul nr.6 - SCRISOARE DE INAINTARE

  • Formularul nr.5 Centralizator de prețuri

  • Formularul nr.4- FORMULAR DE OFERTA

  • Formularul nr.3 - DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 si 167 din Legea 98/2016

  • Formularul nr.2 - DECLARAŢIE privind evitarea conflictului de interese ( art. 59 si 60 din Legea 98/2016)

  • Formular nr.1 DECLARATIA PRIVIND EGIBILITATEA (art. 164 din Legea 98/2016)