Primăria Comunei Caţa județul Brașov

Formularul nr.6 - SCRISOARE DE INAINTARE

OPERATOR ECONOMICFormularul nr.6

 

 

 

SCRISOARE DE INAINTARE

 

Catre _____________________________________________________

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

 

Ca urmare a invitatiei dumneavoastra privind aplicarea procedurii pentru atribuirea

contractului

  ______________________________________

  (denumirea contractului de achizitie publica)

 

noi ___________________________ va transmitem alaturat urmatoarele:

  (denumirea/numele ofertantului)

 

1.Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original :

a). oferta;

b). documente care insotesc oferta.

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

 

Data completarii __.__.2016

  Cu stima,

 

  Operator economic,

  ________________

   (semnatura autorizata)