Primăria Comunei Caţa județul Brașov

Formularul nr.5 Centralizator de prețuri

 

Formularul nr.5

OPERATOR ECONOMIC

 

 

Centralizator de prețuri

 

 

Nr.

Crt.

Activitate

 

Pret (lei) fără TVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TOTAL

 

 

Data _____/___ __/___

Operator economic,

……………………….

(semnătura autorizată )