Primăria Comunei Caţa județul Brașov

Reabilitarea instalației la grupurile sanitare de la sediul Comunei Cața

 

 

ANUNŢ

Cerere de oferta


  Comuna Cața, cu sediul str. Principal, nr. 223, com. Caţa, judeţ Braşov, cod poştal 507040, tel/fax: 0268248533/0268248563, invită ofertanţii să-şi depună ofertă la modalitatea de achiziţie prin “Cumpărare directă” în vederea atribuirii contractului de servicii având ca obiect  “Reabilitarea instalației la grupurile sanitare de la sediul Comunei Cața”

Modalitatea de achiziţie publică : Cumpărarea direct

Criteriul de atribuire : preţul cel mai scăzut
Valoarea estimate 2.000 lei

Descrierea obiectului: Reabilitarea instalației la grupurile sanitare de la sediul Comunei Cața

Adresa la care se transmit ofertele : Primăria Comunei Caţa, str. Principală, nr. 223, loc Caţa, jud. Braşov, cod postal 507040, tel/fax: 0268 248 533/ 0268 248 563

Ofertele se pot depune până în data de 08.03.2021
Limba de redactare a ofertei : Română
 Moneda în care se transmite oferta de preţ: lei