Primăria Comunei Caţa județul Brașov

2 - Privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea postului vacant de Consilier clasa I, grad profesional asistent, Compartiment contabilitate, impozite și taxe