Primăria Comunei Caţa județul Brașov

41 - Privind comisia pentru verificarea respectării încărcăturii de animale/ha/contract în corelare cu suprafețele de pajiști utilizate