Primăria Comunei Caţa județul Brașov

43 - Privind încetarea contractului individual de muncă a doamnei Leon Anastasia, având funcția de Agent de turism în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Cața