Primăria Comunei Caţa județul Brașov

5 - Pentru modificarea Dispoziției 204/30.12.2020 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de ocuparea funcției publice de execuție vacante de Consilier Achiziții Publice