Primăria Comunei Caţa județul Brașov

84 - Privind stabilirea dreptului la stimulentul educațional acordat sub formă de tichete copiilor din familii defavorizate în luna MARTIE, anul 2021 numitei Iacob Iudit Ramona

Date cu caracter personal