Primăria Comunei Caţa județul Brașov

86 - Privind stabilirea dreptului la stimulentul educațional acordat sub formă de tichete copiilor din familiidefavorizate în luna MARTIE, anul 2021 numitei Szabo-Pasăre Ionuța-Lavinia

Date cu caracter personal