Primăria Comunei Caţa județul Brașov

88 - Privind stabilirea dreptului la stimulentul educațional acordat sub formă de tichete copiilor din familii defavorizatee în luna MARTIE, anul 2021 numitului Demeter Vilmos

Date cu caracter personal