Primăria Comunei Caţa județul Brașov

89 - Privind stabilirea dreptului la stimulentul educațional acordat sub formă de tichete copiilor din familii defavorizate în luna MARTIE, anul 2021 numitului Demeter Levente

Date cu caracter personal