Primăria Comunei Caţa județul Brașov

91 - Privind stabilirea dreptului la stimulentul educațional acordat sub formă de tichete copiilor din familii defavorizate în luna MARTIE, anul 2021 numitului Dumitru Gheorghe

Date cu caracter personal