Primăria Comunei Caţa județul Brașov

DISPOZIȚIA NR.1 - PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI LOCAL CAȚA ÎN ȘEDINȚA EXTRAORDINARĂ DE ÎNDATĂ