Primăria Comunei Caţa județul Brașov

Bugetul local centralizat pe anul 2022

Bugetul local centralizat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltueli pe capitole, subcapitole si paragrafe, pe titluri de cheltueli, articole si aliniate pe anul 2022