Primăria Comunei Caţa județul Brașov

2-Privind implementarea și sustenabilitatea proiectului,,Sprijinirea incluziunii copiilor romi prin îmbunătățirea condițiile de educație din comuna Cața'',finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021