Primăria Comunei Caţa județul Brașov

4-Privind însușirea documentației actualizare informații cadastrale-modificare de suprafață privind imobilul înscris în CF.nr.101322,nr.top.479,situat în Loc.Cața,Jud.Brașov,nr.223.