Primăria Comunei Caţa județul Brașov

Hotărârea nr. 1 - Privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local și a excedentului bugetului activității finanțate din venituri proprii din anul 2020 în anul 2021