Primăria Comunei Caţa județul Brașov

Acte pentru obtinerea alocatiei de stat

Alocaţia de stat pentru copii, este o formă de ocrotire a statului, acordată tuturor copiilor, fără discriminare de care beneficiază toţi copiii în vârstă de până la 18 ani (200 lei până la vârsta de 2 ani şi 84 lei peste 2 ani)

Alocaţia de stat se plăteşte unuia dintre părinţi, tutorelui, curatorului , persoanei căreia i-a fost dat în plasament familial copilul, inclusiv asistentului maternal sau persoanei căreia i-a fost încredinţat copilul în vederea adopţiei, în condiţiile legii. Alocaţia de stat se acordă pe bază de cerere completată şi semnată de ambii părinţi la care ataşaţi următoarele acte doveditoare :

 

  • 1 copie xerox ACTUL DE IDENTITATE MAMA
  • 1 copie xerox ACTUL DE IDENTITATE TATA
  • 1 copie xerox CERTIFICATUL DE NAŞTERE AL COPILULUI
    În cazul în care persoana solicitantă doreşte primirea alocaţiei destat, prin transfer bancar, ataşează un  extras de  cont sau  orice dovadă eliberată de bancă care   să conţină obligatoriu: numele şi prenumele  titularului  de  cont  (contul  trebuie  să  fie  pe  numele persoanei solicitante, care este titularul de dosar ) , CNP titular, codul Iban şi ştampila băncii. Contul în lei poate fi deschis la una din următoarele bănci -PROCREDIT BANK,

BCR,  BANCA  TRANSILVANIA,  BRD  ,  RAIFFEISEN BANK, ALPHABANK,   PIREUS BANK,   BANCA C.R. FIRENZE ROMÂNIA  S.A,  VOLKSBANK  ROMÂNIA,  UNICREDIT ŢIRIAC, ROMEXTERA, CARPATICA , C.E.C   BANK,   ATE BANK, INTESA SANPAOLO, ROMAIN INTERNATIONAL BANK, OTP BANK, ING, BANCPOST)

 

!!!!!!! Actele enumerate mai sus vor fi prezentate şi în original(nu numaiîn copii Xerox)

După caz, vor fi ataşate şi alte documente din care să rezulte situaţia juridică a copilului faţă de reprezentantul legal, eliberate în condiţiile legii

 

PROGRAM DE DEPUNERE : LUNI, MARŢI, MIERCURI, JOI ÎNTRE 9.00 – 15.00