Primăria Comunei Caţa județul Brașov

Tabloul cu valorile impozabile 2022

17.12.2021

ANUNȚ

 

Primăria Comunei Cața, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată își face publică intenția de a aproba prin hotărâre:

  1. Proiect de hotărâre privind stabilira impozetelor și taxele locale, precum și a taxelor speciale pentru abul 2022, la nivelul Comunei Cața.

Proiectele de hotărâre sunt afișate la Sediul Primăriei Comunei Cața. Cei interesați pot depune în scris, propuneri, sugestii, opinii care au valoare de recomandare în termen de 10 zile de la data afișării la Sediul Comunei Cața