Primăria Comunei Caţa județul Brașov

Anunt Prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului sector cadastral nr. 9, 39, 40

Anunţ prealabil

Privind afişarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

 

Denumire judeţ : BRAŞOV

Denumire UAT  : CAŢA

Sectoare cadastrale : 9, 39, 40

 

 

        Unitatea administrativ-teritorială Comuna Caţa din judeţul Braşov, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr.9, 39 şi 40 pentru o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art14 alin.(1) şi (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată cu modificările şi completările ulterioare .

 

Data de început a afişării :  21.11.2022

Data de sfârşit a afişării   :  19.01.2023

 

       Adresa locului afişării publice : Primăria comuna Caţa, Str.Principală, nr.223, jud. Braşov precum şi pe pagina de internet www.comunacata.ro

      Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei comuna Caţa si pe site-ul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara .

      Informaţii privind Programul naţional de cadastru şi carte funciară 2015 – 2023 se pot obţine de pe site-ul ANCPI la adresa : www.ancpi.ro/pnccf/