Primăria Comunei Caţa județul Brașov

ANUNT PREALABIL privind afisarea publică a planului parcelar și a tabelului parcelar T 30, parcele A489, F490, A492, A497, A499, F498, F500, A502, A505 .

    Unitatea administrativ teritorială Caţa, judeţul Braşov anunţă publicarea planului parcelar şi a tabelului parcelar pentru tarlaua 30, parcele, A489, F490, A492, A497, A499, F498, F500, A502, A505 conform art.40 alin.( 7 )…( 12 ) din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare .

                                                                                                                                                                                     

Data de început a afişării  :   15.02.2021

Data de sfârşit a afişării    :   15.04.2021

 

        Adresa locului afişării publice : la sediul Primăriei comunei Caţa, situat în localitatea Caţa. Strada Principală, nr.223, judetul Braşov, precum şi pe pagina de internet www.comunacata.ro .

     Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Caţa .