Primăria Comunei Caţa județul Brașov

ANUNT PREALABIL privind afisarea publică a planului parcelar și a tabelului parcelar T 5, parcele F 92, F 95, A 97, A99/1, A 101, CC 102, A104, F 105, F 106, A 108, F 109, F 110, A 111, F 112, A 113

     Unitatea administrativ teritorială Caţa, judeţul Braşov anunţă publicarea planului parcelar şi a tabelului parcelar pentru tarlaua 5, parcele F 92, F 95, A 97, A99/1, A 101, CC 102, A104, F 105, F 106, A 108, F 109, F 110, A 111, F 112, A 113 conform art.40 alin.( 7 )…( 12 ) din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare .

Data de început a afişării : 09.06.2021
Data de sfârşit a afişării  :  09.08.2021

     Adresa locului afişării publice : la sediul Primăriei comunei Caţa, situat în localitatea Caţa. Strada Principală, nr.223, judetul Braşov, precum şi pe pagina de internet www.comunacata.ro .
Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Caţa .