Primăria Comunei Caţa județul Brașov

ANUNT PREALABIL privind afisarea publică a planului parcelar și a tabelului parcelar T 68, parcela A 1144

Unitatea administrativ teritorială Caţa, judeţul Braşov anunţă publicarea planului parcelar şi a tabelului parcelar pentru tarlaua 68, parcela A1144 conform art.40 alin.( 7 )…( 12 ) din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare .

Data de început a afişării : 15.03.2021
Data de sfârşit a afişării  :  15.05.2021

Adresa locului afişării publice : la sediul Primăriei comunei Caţa, situat în localitatea Caţa. Strada Principală, nr.223, judetul Braşov, precum şi pe pagina de internet www.comunacata.ro .
Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Caţa .