Primăria Comunei Caţa județul Brașov

ANUNT PREALABIL privind afisarea publică a planului parcelar și a tabelului parcelar T 71, parcele A 1227, A 1230, A 1225

      Unitatea administrativ teritorială Caţa, judeţul Braşov anunţă publicarea planului parcelar şi a tabelului parcelar pentru tarlaua 71, parcele A 1227, A 1230, A 1225 conform art.40 alin.( 7 )…( 12 ) din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare .

Data de început a afişării : 14.04.2021
Data de sfârşit a afişării  :  14.06.2021

     Adresa locului afişării publice : la sediul Primăriei comunei Caţa, situat în localitatea Caţa. Strada Principală, nr.223, judetul Braşov, precum şi pe pagina de internet www.comunacata.ro .
Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Caţa .