Primăria Comunei Caţa județul Brașov

ANUNT PREALABIL privind afisarea publică a planului parcelar și a tabelului parcelar T45,parcelele A796, F795, A797, A799

         Unitatea administrativ teritoriala Cata, judetul Brasov anunta publicarea planului parcelar si a tabelului parcelar pentru tarlaua 45,parcelele A796, F795, A797, A799 conform art.40 alin.( 7 )…( 12 ) din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr.7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare .

Data de început a afisarii  :   11.02.2021

Data de sfârsit a afisarii    :   11.04.2021

        Adresa locului afisarii publice : la sediul Primariei comunei Cata, situat în localitatea Cata. Strada Principala, nr.223, judetul Brasov, precum si pe pagina de internet www.comunacata.ro .

     Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primariei Cata .