Primăria Comunei Caţa județul Brașov

Anunt, vanzare prin licitație, imobil Beia, nr. 78

Nr.înreg: 898/03.03.2021

 

ANUNȚ

COMUNA CAȚA cu sediul în localitatea Cața, str. Principală nr. 223, jud Brașov, organizează în data de 25.03.2021, ora 14.00 licitație publică pentru vânzarea imobilului, aflat în comuna Cața, sat Beia nr.78, jud. Brașov, evidențiat în CF. nr.101925, nr. cad / topo. 470, 471

Prețul de pornire la licitație este de 1.200 euro

Cei interesați pot achiziționa caietul de sarcini cu documentația aferentă, de la sediul Comunei Cața, contravaloarea fiind de 50 lei

Termenul limită de depunere a ofertelor este de 25.03.2021, ora 09:00

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta prin email la adresa primariacata@yahoo.com, tel: 0268248563, fax: 0268248621.