Primăria Comunei Caţa județul Brașov

Proces verbal de afișare - deschidere oferte

Nr.înreg: 2420/04.05.2023

PROCES VERBAL DE AFIȘARE

 

COMUNA CAȚA, a afișat astăzi 04.05.2023 proceseul verbal de dechidere a ofertelor și adjudecare, pentru închierea prin licitație publică a unor imobile, terenuri agricole, proprietate privată a UAT CAȚA, înregistrat cu nr. 2410/04.05.2023

Rezultatul procedurii se poate contesta în 5 zile lucrătoare de la data publicării procesului verbal