Primăria Comunei Caţa județul Brașov

Proces verbal - selecție dosar pentru concursul Consilier, clasa I, grad superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cața, județul Brașov – Compartiment Registrul Agricol

Nr.înreg: 2122/04.05.2021

ora 10:00

 

Proces verbal de afișare

Comisia de concurs, s-a întrunit astăzi 04.05.2021 în vederea selecție dosar pentru concursul de ocuparea unei funcției publice de execuție vacante  de Consilier, clasa I, grad superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cața, județul Brașov – Compartiment Registrul Agricol

 

 

În urma verificării dosarelor de înscriere depuse în termenul legal, comisia de concurs anunţă obţinerea următoarelor rezultate:

 

 

Nr.crt          Nume şi prenume candidat       Rezultat selecţie     Observaţii
     1                  Didă Cosmin                                 admis                     -

                    Nr.dosar 1940/20.04.2021 

 

* Conform prevederilor din HG 611/2008, art. 63. - După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă sau interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data şi ora afişării rezultatului probei scrise ori a interviului, la locul desfăşurării concursului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.