Primăria Comunei Caţa județul Brașov

Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2021