Primăria Comunei Caţa județul Brașov

Proiect de hotărâre privin rectificarea buget iunie 2022

Nr. 2622/ 08.06.2022

ANUNȚ

 

          În conformitate cu prevederile art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, se aduce la cunostinta publica documentul “ Proiect rectificare buget iunie 2022”, prin afisare la sediul primariei CATA, la avizierul propriu si expunere pe site-ul www.comunacata.ro

          Locuitorii unitatii administrative teritoriale comuna CATA pot depune contestatii privind proiect de rectificare buget iunie 2022.

Contestatiile se pot transmite la Primaria CATA

Ø Prin e-mail, catre contul primariacata@yahoo.com;

Ø Prin posta, la adresa: Primaria Cata Str. Principala, nr. 223, com. CATA, cod. Postal 507225;

Ø Sau depuse la Registratura institutiei

 

 

 

Primar,

VOCILĂ Liviu Ioan