Primăria Comunei Caţa județul Brașov

29.05.2019 - Servicii de organizare evenimente

Nr.înreg.   3147/29.05.2019

 

CERERE DE OFERTĂ

 

Pentru achiziția de ”Servicii de organizare evenimente”

COD CPV 92312240-5

 

Comuna Cața, cu sediul în loc. Cața, str. Principală nr. 223, județ Brașov, CUI 4801370, intenționează să achiziționeze ”Servicii de organizare evenimente” pentru ”Zilele Satului în loc. Paloș”

Valoarea estimată – 20.000 lei

Data și ora depunere oferte 27.06.2019, ora 12.00

Adresa la care se trimit ofertele - loc. Cața, str. Principală nr. 223, județ Brașov sau pe email: primariacata@yahoo.com

Limba în care se va elabora oferta: română

Durata contractului: 30 zile de la semnarea contractului de ambele părți.

 

PROCEDURĂ APLICATĂ

Achiziție directă în conformitate cu prevederile  L98/2016 privind achizițiile publice și Hotărârea 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

 

OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentului contract de achiziție îl constitue organizarea de evenimente pentru data de 29 iunie 2019 (Zilele satului Paloș). Evenimentul va avea loc la Căminul Cultural din loc. Paloș, com. Cața, jud. Brașov.

 

DESCRIEREA PRODUSELOR

Pentru desfășurarea acestor servicii de organizare eveniment Ofertantul trebuie să aibă în vedere următoarele obligații:

-Servicii de catering

·         Servicii de asigurare catering (pentru aproximativ 300 persoane)- care va include următoarele (ciorbă de legume, friptură (porc și pui) cu cartofi natur, salată de varză albă, pâîne, lichiu, cozonac, apă plată, apă minerală, suc carbogazos (minim 2 sortimente cola/fanta sticlă de 0,5l), cafea/persoană – va include cafea, zahăr și lapte. Produsele și băuturile din cadrul serviciilor de catering vor fi asigurate de prestator întro-o cantitate direct proporțională cu necesitățile participanților, dar nu mai puțin de numărul efectiv de participanți la eveniment. Toate produsele pentru desfășuarea cateringului vor fi prestate de Ofertant (față de masa, tacâmui, veselă, pahare de unică folosință, șervețele ect.)

·         amenajare sală de mese și sala de spectacol

·         spectacol cu ansamblu de dans popular

·         interpret de muzică ușoară sau un ansamblu vocal + instrumente (asigurare echipament audio pentru toată durata desfășurării evenimentului.

·         curățarea sălii, sala de spectacol (scena), bucătăria și curtea Căminului Cultural din Paloș (produsele de curățenie vor fi suportate de către Ofertant)

·         Asigurarea personalului de servire la mese (chelner)

 

CONȚINUTUL OFERTEI

Oferta financiară va prezenta detaliat costul pentru fiecare produs în parte și valoarea totală a contractului.

 

FACTURI ȘI TERMENI DE PLATĂ

Plate se va face pe bază de factură, urmare aprobării de către Achizitor a serviciilor prestate, după încierea unui Proces – Verbal de Recepție prin care se va constata că serviciile au fost prestate corespunzător și la termen. Plata se va face în termen de 30 zile de la facturare.

 

MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI

 

 

Nr.crt
Servicii
Preț unitar/persoană

-lei-
Nr. persoane estimat
Total valoare
1
Servicii de catering

-Ciorbă

-Felul II (friptura de pors și pui cu cartofi natur)

-Lichiu

-Cozonac de casă

-Apă plată

-Apă minerală

-Suc carbogazos (Cola și Fanta)

Bufet suedez

-cafea

-lapte

-zahăr
 
300
 
 
Servicii
Preț /serviciu
Total valoare –lei-
2
Prestări servicii ansamblu de dans
 
 
3
Prestări servicii artiști + echipament audio
 
 
 

 

Întocmit

Leon Anastasia