Primăria Comunei Caţa județul Brașov

ANUNT PREALABIL privind afisarea publică a planului parcelar și a tabelului parcelar T 70, parcele A1205, HB1208, F1209, A1210, F1221.

Unitatea administrativ teritorială Caţa, judeţul Braşov anunţă publicarea planului parcelar şi a tabelului parcelar pentru tarlaua 70, parcele A1205, HB1208, F1209, A1210, F1221 conform art.40 alin.( 7 )…( 12 ) din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare .

                                                                                                                                                                                    

Data de început a afişării  :   25.02.2021

Data de sfârşit a afişării    :   25.04.2021

 

        Adresa locului afişării publice : la sediul Primăriei comunei Caţa, situat în localitatea Caţa. Strada Principală, nr.223, judetul Braşov, precum şi pe pagina de internet www.comunacata.ro .

     Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Caţa .