Primăria Comunei Caţa județul Brașov

CONCURS - Consilier, clasa I, grad superior, compartiment Registrul Agricol

Nr.înreg:  1604/ 05.04.2021

 

ANUNȚ

CONCURS

Consilier, clasa I, grad superior, compartiment Registrul Agricol

 

Comuna Cața. Județul Brașov, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea fubcției publice de execuție vacante de CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR, LA COMPARTIMENTUL REGISTRUL AGRICOL din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cața, județul Brașov,

1.      Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

2.      Proba scrisă se va desfășura în data de 07.05.2021, ora 09.00, la sediul Comunei Cața, jud. Brașov;

3.      Condiţiile de participare

-      studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență în domeniul -  sivicultură.

-      minimum 7  ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice

4.      Data afișării anunțului 05.04.2021;

Perioada de depunere a dosarelor de concurs 05.04.2021-26.04.2021;

5.      Dosarele de inscriere la concurs se depun, la sediul Comunei Cața, in termen de 20 de zile de la data publicarii pe site- ul Institutiei ANFP, respectiv incepand din data de 05.04.2021 pana in data de 26.04.2021, ora 12.00 și trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la art. 49 din HG nr.611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.     

6.      Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs se pot obține la nr. de telefon 0268 248 563, email: primariacata@yahoo.com, persoana responsabila Leon Anastasia;

7.      Conținutul bibliografiilor vor fi întocmite și vor respecta întocmai dispoziția art.22 alin (2) din HG 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierii funcționarilor publici.