Primăria Comunei Caţa județul Brașov

Proces verbal de afișare, licitație Beia nr. 78

Nr.înreg: 1438/25.03.2021

Proces verbal de afișare

 

Comisia de selecție, afișează procesul -verbal de deschidere a ofertelor și adjudecare nr.înreg: 1437/25.03.2021  pentru vânzarea prin licitaţie publică deschisă a imobilului,  proprietate privată a Comunei Cata, situat în satul Beia, identificat prin CF nr. 101925, nr.cad / topo. 470,47.

Rezultatul procedurii se poate contesta în 5 zile lucrătoare de la data publicării procesului verbal