Primăria Comunei Caţa județul Brașov

Proces verbal de deschidere a ofertelor și adjudecare

nr.înreg 2120/05.05.2022

Proces verbal de afișare

Comisia de selecție afișează procesul verbal de deschidere a ofertelor și adjudecare nr. înreg:2113/05.05.2022 pentru închirierea unor imobile, terenuri agricole situate în extravilanul Comunei Cața, proprietate privata a UAT CAȚA.

Rezultatul procedurii se poate contesta în 5 zile lucrătoare de la data publicării procesului verbal.

Secretar: Leon Anastasia